Odszkodowanie komunikacyjne – komu się należy i kiedy można je uzyskać?

Obecnie wypadki komunikacyjne to zmora na polskich drogach. Wystarczy chwila nieuwagi kierowcy i nieszczęście gotowe. Niestety w wyniku takiego zdarzenia może dojść do poważnego uszczerbku na zdrowiu i tym samym ogromnych kosztów leczenia. W takiej sytuacji można starać się o wypłatę odszkodowania komunikacyjnego, czyli z OC sprawcy. Kiedy można je otrzymać? Jak przebiega procedura? Czy każda osoba poszkodowana w wypadku może się o nie starać? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu. Warto się więc z nim zapoznać!

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Zanim zostanie poruszony temat wypłaty odszkodowania, koniecznie należy zdefiniować pojęcie wypadku komunikacyjnego. Jest ono ściśle związane ze szkodą osobową. Co to właściwie znaczy? Mówiąc wprost, do wypadku na drodze dochodzi w momencie, gdy jakaś osoba zostanie poszkodowana, czyli poniesie śmierć, utraci zdrowie, zostanie uszkodzone jego ciało, będzie cierpieć fizycznie lub psychicznie, ale nie tylko. Odszkodowanie przysługuje też tym, którzy na skutek zdarzenia utracili korzyści. Głównie dotyczy to wykonywania obowiązków służbowych, które ostatecznie doprowadziłyby do otrzymania premii lub awansu. Świadczenie może zostać przyznane też osobie, która z powodu wypadku nie mogła wziąć udziału w zawodach sportowych. Trzeba też zaznaczyć, że poszkodowany to nie tylko kierowca będący uczestnikiem kolizji, ale też pieszy, rowerzysta, motocyklista, bądź pasażer.

Czym jest ubezpieczenie z tytułu OC sprawcy?

Każdy kierowca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC, nawet gdy pojazd jest niesprawny i tylko stoi w garażu, czy też na parkingu. Wyjątek od tej reguły to samochody wyrejestrowane z ruchu drogowego lub zarejestrowane jako pojazdy zabytkowe. To właśnie z tytułu tego odszkodowania osoba, która ucierpiała w wypadku, może starać się o rekompensatę finansową. Najczęściej fundusze przeznaczane są na pokrycie kosztów leczenia, czyli:

 • Zakup leków.
 • Zakup opatrunków i sprzętu medycznego.
 • Dojazd do placówek medycznych.
 • Rehabilitacja.

Istotną rolę odgrywa zakres poniesionych obrażeń oraz dalsze konsekwencje. Jeżeli w wyniku zdarzenia poszkodowany stracił zdolność do wykonywania swoich obowiązków służbowych, to również może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC. Jest ono przyznawane także, gdy osoba pokrzywdzona przez wypadek nie jest w pełni sprawna i nie może pracować na dotychczasowym stanowisku. W takiej sytuacji ubezpieczenie powinno pokryć koszty przygotowania do innego zawodu. Czasem należna jest też renta, ale tylko, gdy wynagrodzenie jest dużo niższe od poprzedniego lub w związku z kalectwem potrzeby pokrzywdzonego są większe.

W przypadku, gdy w wypadku ktoś poniósł śmierć, to najbliższa rodzina może starać się o wypłatę odszkodowania na zwrot kosztów pogrzebu.

Odszkodowanie za wypadek – okoliczności zdarzenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii wypłaty świadczeń finansowych. Bardzo szczegółowo sprawdzają okoliczności wypadku i rzeczywiste szkody. Wszelkie starania mają na celu zminimalizowanie ryzyka oszustwa. Co więcej, to pokrzywdzony musi udowodnić, że doszło do zdarzenia, w którym ucierpiał i jaki koszty poniósł w związku z nim. W związku z tym zobowiązany jest z należytą dokładnością wykazać je w postępowaniu likwidacyjnym. Są to działania towarzystwa (faktyczne i prawne) prowadzące do ustalenia odpowiedzialności cywilnej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że możliwe jest uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego, nawet gdy sprawca zdarzenie się oddalił.

Odszkodowanie komunikacyjne – dokumentacja szkody

Jak wspomniano wyżej, koszty leczenia i rehabilitacji mogą zostać pokryte z ubezpieczenia sprawcy, ale tylko, gdy pokrzywdzony wskaże, że rzeczywiście je poniósł. Musi więc przedstawić dokumenty potwierdzające jego problemy zdrowotne, czyli zaświadczenia lekarskie, kartę leczenia, czy też rachunki za leki lub sprzęt medyczny. Osoba poszkodowana może sama zdecydować, czy chce się leczyć państwowo, czy też prywatnie. Niestety bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe negują zasadność leczenia w prywatnej placówce. W takim przypadku pokrzywdzony będzie zmuszony wykazać, że jest to nieuzasadnione.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie – różnica

Odszkodowanie to świadczenie, które jest realnie wyliczane na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy zostać ma wypłacone zadośćuczynienie. Jest to rekompensata za krzywdę oraz cierpienie psychiczne, która także może być pokryta z ubezpieczenia. Co prawda, mogą ubiegać się o nią nie tylko sami pokrzywdzeni, ale także bliscy np. gdy wypadek był śmiertelny. Z tym że bardzo ciężko wyliczyć jest wysokość takiego zadośćuczynienia. Nie wszystkie szkody da się przecież oszacować. Z reguły takie przeprowadzone zostaje postępowanie sądowe, na którym uwzględnia się następujące czynniki:

 • Trwałość i intensywność cierpień fizycznych i psychicznych.
 • Wiek osoby pokrzywdzonej.
 • Trwałość skutków zdarzenia.
 • Wizja przyszłości, czyli możliwość wykonywania obowiązków służbowych.
 • Poczucie nieprzydatności życiowej.

Wysokość zadośćuczynienia zawsze jest ustalana indywidualnie. Nikt bowiem nie odniesie takich samych obrażeń czy konsekwencji zdrowotnych.

W jaki sposób starać się o odszkodowanie komunikacyjne?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne reguły i to nimi kieruje się podczas wypłaty rekompensaty. Jednak można wyróżnić kilka z nich, które niezaprzeczalnie będą obwiązywały praktycznie zawsze. Przede wszystkim pokrzywdzony nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków odurzających. Głównie dlatego, że nie będzie można ustalić faktów dotyczących okoliczności zdarzenia. Będąc pod wpływem substancji zakazanych, może mówić niespójnie, przeinaczać rzeczywistość, czy po prostu błędnie interpretować to, co się stało. Ofiara wypadku powinna też uzyskać oświadczenie sprawcy (o ile pozwala na to jego zdrowie), w który potwierdza, że to on jest winny. Jeżeli nie chce tego zrobić, to będzie to zadanie dla policji. Funkcjonariusze ustalą kto, jest odpowiedzialny za wypadek i sporządzą protokół oględzin z miejsca zdarzenia, który stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Kiedy wszystkie omówione zasady zostaną spełnione, to pokrzywdzony musi zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Powinien to zrobić przez specjalny formularz zgłoszeniowy. Obecnie takie dokumenty najczęściej dostępne są na stronach internetowych. Pokrzywdzony musi również dołączyć również wymagane informacje np. zaświadczenie lekarskie.

Czy do wypadku konieczne jest wezwanie policji?

Niektórym mogłoby się wydawać, że obecność funkcjonariuszy jest konieczna przy każdym zdarzeniu na drodze. Otóż nie. W przypadku kolizji, czyli tzw. stłuczki, w której nikt nie ucierpiał, a sprawca przyznaje się do winy, to nie trzeba wzywać policji. Istnieją jednak okoliczności odstępujące od tej reguły. Mianowicie należy powiadomić odpowiedni służby, kiedy:

 • Sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC.
 • Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
 • Jest ryzyko, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 • Jest ryzyko, że sprawca będzie się chciał wycofać z wcześniej złożonego oświadczenia winie.

Natomiast, gdy w wypadku zostały pokrzywdzone inne osoby, to policja powinna być wezwana każdorazowo.

Odszkodowanie z OC sprawcy – podsumowanie

Statystyki dotyczące wypadków na polskich drogach nie pozostawiają złudzeń. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Niestety zwiększa się też ilość ofiar śmiertelnych. Średnio rocznie umiera około 2500 ludzi. Nierzadko też sprawy uciekają z miejsca zdarzenia, nie przejmując się losem innych i nie udzielając pomocy. Co nawiasem mówiąc, jest przestępstwem. Policja wielokrotnie podkreśla, aby przestrzegać przepisów i zachować ostrożność w czasie jazdy. Zwłaszcza gdy pogoda nie dopisuje lub na drogach panuje wzmożony ruch np. 1 listopada. Niestety nie wszyscy kierowcy decydują się na przestrzeganie przepisów i tym samym zadbanie o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *