Wyrejestrowanie samochodu – jak i kiedy wyrejestrować auto?

Posiadanie własnego pojazdu to nie tylko wygoda, ale też kilka istotnych obowiązków, o których każdy kierowca powinien pamiętać. Jednym z nich jest wyrejestrowanie samochodu. W jakich przypadkach należy wyrejestrować pojazd? Kto może to zrobić i w jakim terminie? Gdzie należy złożyć wniosek? Jak wyrejestrować samochód poprawnie? O tym można przeczytać poniżej!

Wyrejestrowanie pojazdu – aspekt prawny

Jeszcze do niedawna właściciele pojazdów często ignorowali obowiązek wyrejestrowania pojazdu. Głównie dlatego, że nie groziły im żadne poważne konsekwencje wywołane zaniechaniem obowiązku. W związku z tym wszelkie dokumentacje, czy dane statystyczne nie były wiarygodne i panował w nich spory bałagan. Jedynym sposobem na uporządkowanie tej sytuacji była zmiana ustawy, która weszła w życie w 2020 roku. Od tego momentu każdy kierowca musi wyrejestrować swój pojazd w ciągu 30 dni od wydarzenia. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie ukarany grzywną od 200 do 1000 zł. Jej wysokość zależna jest od tego, czy wcześniej doszło do podobnych przewinień. Karę pieniężną należy zapłacić w ciągu 14 dni od jej nałożenia.

Kto ma obowiązek wyrejestrować samochód?

Zanim zostanie znaleziona odpowiedź na pytanie, jak wyrejestrować samochód, warto uwzględnić, kto jest zobowiązany to robić. Sytuacja jest prosta, kiedy pojazd ma tylko jednego właściciela. W tym przypadku jasne jest, że to właśnie on musi udać się do urzędu. Sprawy nieco się komplikują w momencie, gdy prawo własności do samochodu ma więcej osób. Wtedy wszyscy muszą być obecni w urzędzie lub wybrać jednego współwłaściciela samochodu i przekazać mu pełnomocnictwo, dzięki któremu sam będzie mógł dopełnić formalności.

Jak postępować po sprzedaży auta?

Wbrew powszechnemu przekonaniu kierowca sprzedający pojazd nie jest zobowiązany go wyrejestrować. Nie oznacza to jednak, że nie musi robić nic. Jego obowiązkiem jest zgłoszenie we właściwym urzędzie faktu, że pojazd ma nowego właściciela. Zresztą to samo musi zrobić w przypadku, gdy przekazał samochód innej osobie z tytułu darowizny. Do skutecznego zbycia pojazdu potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Dane nabywcy.
 • Kopię umowy sprzedaży.
 • Fakturę lub umowę darowizny.

Kradzież samochodu a wyrejestrowanie pojazdu

Kradzież samochodu nie jest niczym przyjemnym. Jednakże nie można spocząć na laurach, a trzeba zacząć działać. Im szybciej zostaną podjęte odpowiednie kroki, tym większe są szanse na to, że właściciela pojazdu nie będą czekać przykre konsekwencje. W przypadku kradzieży możliwe jest wyrejestrowania samochodu. Z tym że właściciel musi w urzędzie złożyć oświadczenie, że auto zostało skradzione pod groźbą odpowiedzialności karnej. Dodatkowo musi posiadać przy sobie dokument z policji, który potwierdzi, że kradzież została zgłoszona oraz dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (o ile została wydana).

Jak należy wyrejestrować pojazd sprzedany za granicę?

Sprzedaż auta poza granice kraju nie zwalnia właściciela od obowiązku zgłoszenia tego w urzędzie. Procedura wygląda podobnie jak przy transakcji dokonanej w Polsce. Z tą różnicą, że poza oświadczeniem, że pojazd został sprzedany i dokumentu potwierdzającego sprzedaż za granicę potrzebna jest też kopia dokumentu potwierdzającego, że auto zostało zarejestrowane za granicą.

Kasacja auta za granicą

Kasacja pojazdu za granicą zarejestrowanego w Polsce również wymaga udokumentowania. W tym celu należy przygotować:

 • Dokument potwierdzający, że doszło do zniszczenia, czy kasacji, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Tablice rejestracyjne.
 • Kartę pojazdu (o ile została wydana).
 • Dowód rejestracyjny.

Jeżeli dotychczasowy właściciel samochodu utracił dowód, kartę pojazdu lub tablice, to zobowiązany będzie złożyć stosowne oświadczenie.

Jak wyrejestrować auto z powodu trwałej utraty?

Trwała utrata samochodu wcale nie koniecznie musi oznaczać jego kradzież. Zgodnie z prawem pod tym pojęciem kryje się też brak możliwości korzystania z pojazdu ze względu na jego stan techniczny. Skoro już wiadomo, jak wyrejestrować samochód, który został skradziony, to warto się też dowiedzieć, jak postępować, kiedy zupełnie nie nadaje się do poruszania po drodze. Zresztą w obu przypadkach postępowanie jest praktycznie takie samo. Jedyną wyraźną różnicą jest to, że właściciel auta, zamiast zaświadczenia z policji musi przedstawić dokument potwierdzający, że pojazd nie jest zdatny do użytkowania.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania do stacji demontażu

Przekazanie pojazdu do stacji demontażu to nic innego jak jego zezłomowanie. Jak się okazuje, jest to jedyna legalna metoda na to, aby wycofać samochód z ruchu drogowego. W tym przypadku właściciel musi okazać zaświadczenie z firmy zajmującej się kasacją o przyjęciu pojazdu. Oczywiście musi także posiadać przy sobie tablice rejestracyjne, kartę pojazdu i dowód rejestracyjne. Podobnie jak w poprzednich sytuacjach w razie braku dokumentów lub tablic konieczne będzie wystosowanie oświadczenia o ich utracie.

Gdzie złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu?

Jak wyrejestrować samochód i gdzie złożyć wniosek? Chcąc wyrejestrować auto, jego posiadacz powinien udać się do wydziału komunikacji zgodnego z ostatnim miejscem rejestracji. Mieszkańcy Warszawy mogą załatwić sprawę w urzędzie dzielnicy. W miastach na prawach powiatu wydział będzie znajdował się w urzędzie miasta, a w pozostałych urząd starostwa powiatowego. Warto zaznaczyć, że obecnie osoby, które posiadają profil zaufany, mają możliwość wyrejestrować samochód przez Internet. Pod warunkiem, że dany urząd praktykuje takie działanie. Dodatkowo należy pamiętać, że podczas procedury poza wcześniej wspomnianymi dokumentami potrzebny będzie również wypełniony wniosek oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ile wynosi opłata za wyrejestrowanie pojazdu?

W przypadku, gdy pojazd ma wyłącznie jednego właściciela, to koszt za wyrejestrowanie wynosi zaledwie 10 zł. Jeżeli prawo do samochodu ma więcej osób i z jakiegoś powodu nie chcą one lub nie mogą stawić się w wydziale komunikacji i udzielą pełnomocnictwa, to konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy osób z najbliższej rodziny np. małżonka, czy dzieci. Poza tymi kosztami, czasami może zostać naliczona dodatkowa opłata. Jednak tylko w przypadku, gdy samochód został trwale utracony. Pieniądze przekazywane są na rzecz gminy. Wysokość opłaty nie jest ustalona z góry, a jedynie nakładana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 roku. Przy jej ustalaniu brane są pod uwagę, chociażby masa pojazdu, czy rodzaj.

Jak długo trwa wyrejestrowanie pojazdu?

Czas oczekiwania na wyrejestrowanie samochodu może potrwać 30 dni. Liczone są one od momentu złożenia wszystkich dokumentów. Czasami ten okres zostaje wydłużony do 60 dni, ale taka sytuacja z zasady jest rzadkością. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wniosek zostanie odrzucony, osoba, która go złożyła, ma dwa tygodnie od jej wydania na odwołanie.

Czy można ponownie zarejestrować wyrejestrowany pojazd?

Wyrejestrowania pojazdu w praktycznie każdym przypadku nie jest możliwe do odwrócenia. Istnieje jednak kilka odstępstw od tej reguły. Ma to miejsce, kiedy pojazd:

 • Został odzyskany po kradzieży.
 • Jest ciągnikiem lub przyczepą rolniczą.
 • Jest zabytkowy.
 • Został wywieziony z kraju.
 • Został sprzedany za granicą.
 • Ma minimum 25 lat i zyskał znaczenie historyczne.
 • Ma minimum 25 lat i został przez rzeczoznawcę uznany za unikat.

Czy ubezpieczyciel może zwrócić OC po wyrejestrowaniu pojazdu?

Właściciel samochodu po jego wyrejestrowaniu musi jeszcze załatwić formalności związane z ubezpieczeniem. W tym celu powinien przesłać komplet dokumentów do towarzystwa i wypowiedzieć umowę OC. Po przeanalizowaniu sytuacji ubezpieczyciel wypłaci tę część składki, która nie została wykorzystana w okresie ochronnym. Firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od przesłania dokumentów. Trzeba pamiętać, że jeśli ewentualne braki w dokumentacji nie zostaną uzupełnione


Opublikowano

w

, , ,

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *